Jak powstają gry?

Cel gry

Pierwszym etapem jest zawsze określenie celu edukacyjnego gry. Stawiamy przed grą oczekiwania co do jej efektów. Precyzujemy jakie umiejętności, wiedzę i postawy ma rozwijać.

Kompetencje

Kolejnym krokiem jest uszczegółowienie rozumienia kompetencji, które będą rozwijane dzięki grze. Określamy ich wskaźniki behawioralne i porządkujemy je w formie poziomów rozwoju kompetencji.

Mechanizmy i zasady

Dobieramy mechanizmy gry, które wywołają określone zachowania uczestników. Przewidujemy możliwe działania graczy i tworzymy odpowiednie zasady rozgrywki.

Projekt

Ten etap to czas szkiców, rysunków, map myśli, tabel i wielu notatek. Powstaje zarys scenariusza gry, robocze wersje wydruków, akcesoriów. Dobieramy także wszelkie parametry gry, adekwatnie do jej celów.

Testy

Na tym etapie weryfikujemy projekt i jego założenia. Każda gra przechodzi z reguły od 2 do 4 testów. Przyglądamy się grze z wszelkich możliwych perspektyw. Weryfikujemy mechanizmy, zaangażowanie uczestników i jakość ich doświadczeń, jakość instrukcji i akcesoriów, poziom merytoryczny generowanych wniosków, czy też wymagane zaangażowanie w obsługę gry ze strony osoby prowadzącej.

Modyfikacje

Na podstawie rezultatów testów eliminujemy zbędne elementy gry lub modyfikujemy projekt w celu podkreślenia jego istotnych aspektów. Dopracowujemy instrukcje i inne wydruki, a także ewentualne akcesoria.

Dokumentacja gry

Ostatnim etapem jest doprowadzenie gry do formy dostępnej w sprzedaży. Tworzymy dokumentację, na którą składają się instrukcje prowadzenia gry ‘krok po kroku’, wydruki dla uczestników i ewentualne akcesoria. Dbamy o to, aby instrukcja umożliwiała samodzielne przeprowadzenie gry nawet bez wcześniejszej obserwacji jej przebiegu. Dlatego można znaleźć w niej wskazówki dotyczące m.in. wprowadzenia do gry, jej obsługi (z opisem typowej rozgrywki), czy też omówienia z uczestnikami jej przebiegu (włącznie z przykładowymi pytaniami do uczestników).