Kontakt


Częste pytania

Sprawdź odpowiedzi


Zadaj pytanie

Korzystając z formularza


Napisz

kontakt@graszkoleniowa.pl


Zadzwoń

Tel. 793 987 728

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu

Temat

Treść wiadomości

GrowinGame Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 8
12-100 Szczytno

NIP 739-388-69-25
REGON 364942639

Nr rachunku bankowego: 97 1940 1076 3169 3871 0000 0000

Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł opłacony w całości.

GrowinGame Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000628262.