Dlaczego gry szkoleniowe?

Gry szkoleniowe oferują wiele korzyści zarówno uczestnikom Twoich szkoleń, jak i Tobie. Oto najważniejsze z nich.

Dają Ci pewność, że uczestnicy zaangażują się w szkolenie.

Gry szkoleniowe i symulacje w przeciwieństwie do biernego słuchania wprowadzają do Twoich zajęć interakcję, angażują do uczestnictwa, zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Wszyscy uczestnicy bez względu na cechy osobowości chcą angażujących zajęć.

Powodują, że Twoje zajęcia są pamiętane.

Szczególnie gry szkoleniowe i gry symulacyjne wprowadzają do szkolenia emocje, a związane z nimi zdarzenia są lepiej pamiętane. Eksperci popularyzujący tzw. „aktywne szkolenie” twierdzą, że stosowanie metod aktywizujących zwiększa ilość zapamiętanych informacji do poziomu 50% – 90%, w porównaniu z przedziałem od 5% do 30% w przypadku metod tradycyjnych (wykład, lektura, pokaz, demonstracja).

Pozwalają Ci zorientować się w aktualnych i rzeczywistych umiejętnościach oraz wiedzy uczestników Twoich warsztatów.

Gry szkoleniowe i symulacje angażują rzeczywiste umiejętności uczestników. Stwarzają także okazję do wykazania się posiadaną wiedzą. Uczestnicy mogą wykazać się tylko takimi kompetencjami, które posiadają. Możesz więc wykorzystać gry szkoleniowe i symulacje także przed szkoleniem jako atrakcyjną formę analizy potrzeb szkoleniowych.

Oferują Ci pełniejszą realizację celów jakie stawiasz przed swoim szkoleniem.

Gry szkoleniowe i symulacje umożliwiają przećwiczenie umiejętności i wdrożenie wiedzy oraz uzyskanie przez uczestników informacji zwrotnych, przez co możliwe jest zastosowanie ich także w pracy. Metody te łączą teorię z praktyką.

Dają Ci pewność, że Twoje warsztaty trafiają do wszystkich odbiorców.

Gry szkoleniowe i symulacje pozostawiają uczestnikom swobodę nabywania wiedzy i umiejętności bez względu na preferowany styl uczenia się. Odpowiednia konstrukcja oraz omówienie gier sprawiają, że wszyscy uczestnicy są angażowani w proces uczenia się.

Zwiększają poziom akceptacji Twoich zajęć przez uczestników.

Wprowadzają i zgłębiają różnorodność uwzględniając przy tym doświadczenia każdego z uczestników. Twoi uczestnicy nie zgodzą się na standardowy program, który nie respektuje ich indywidualności oraz ich osobistych sytuacji.

Dają Ci gwarancję skuteczności Twoich szkoleń.

Dotyczą realnych problemów uczestników. Gry szkoleniowe i symulacje pozwalają testować te problemy i eksperymentować z nimi. Przy czym stopień poczucia realności u uczestników jest dużo większy niż w przypadku innych metod. Gry szkoleniowe i symulacje sprawiają, że uczestnikom łatwiej jest podjąć ryzyko zmiany zachowań. Pozwalają wypracować rozwiązania, które można wdrożyć po szkoleniu w pracy.

Dają Ci pewność, że uczestnicy docenią Twoje umiejętności prowadzenia szkoleń.

Gry szkoleniowe umożliwiają Ci odejście od roli eksperta. Dzięki nim możesz bazować na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników. Pozwalają tym samym na docenienie ich doświadczenia i wkładu w szkolenie.

Zwiększają Twoje szanse na zainspirowanie uczestników.

Gry szkoleniowe i symulacje często pozwalają na uświadomienie sobie czegoś, co byłoby trudne lub nawet niemożliwe do zauważenia w przypadku innych metod. W trakcie gry uczestnicy „są sobą” i dlatego mogą lepiej przyjrzeć się swoim zachowaniom i reakcjom. Konfucjusz napisał „Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem.”

Dają Ci łatwość prowadzenia treningu.

Gry szkoleniowe bazują na pewnych zasadach, które możesz zmieniać. Masz duże możliwości dostosowania ich, nie tylko przed szkoleniem. Możesz robić to także w trakcie warsztatu, elastycznie reagując na pojawiające się sytuacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.