Konflikt po grze szkoleniowej

Wiele gier bardzo angażuje uczestników wyzwalając równie intensywne emocje. Zdarza się także, że w trakcie rozgrywki dochodzi do konfliktów pomiędzy uczestnikami. Ważną rolą osoby prowadzącej grę jest przepracowanie takiej sytuacji i niedopuszczenie do tego, aby negatywne emocje pozostały po szkoleniu. Jednak może być to tak samo trudne, jak w przypadku realnych konfliktów.

W takiej sytuacji, zwracając się do uczestników gry, warto przede wszystkim podkreślić, że została ona specjalnie sprowokowana przez autorów gry, aby symulować i zobrazować pewne ogólne prawidłowości w zachowaniu ludzi. Konstrukcja gry czasami wręcz wymusza pewne zachowania, które w konsekwencji prowadzą do konfliktu. Dzięki temu możemy wyciągnąć z danej sytuacji wnioski i uniknąć jej w realnych warunkach.

Nie warto jednak używać w kontekście gry terminu „sztuczna”, np. “sztuczna sytuacja”. Korzystaj raczej ze sformułowania „specjalnie zaprojektowana” lub podobnych. Nie chodzi o zbagatelizowanie przyczyn konfliktu, ale dokładne ich zdiagnozowanie.

Następnie poproś po kolei skonfliktowanych uczestników o wypowiedź dotyczącą przyczyn zaistniałej sytuacji. Poproś, aby odnieśli się do dwóch istotnych jej aspektów, emocji i zachowań, aby opisali „jak się poczuli?”, „jakie mieli odczucia?”, „jak nazwaliby emocje, których doświadczyli?”, w odpowiedzi na „konkretne zachowania innych”. Koniecznie zadbaj o zgodność tej wypowiedzi z wcześniej omówionymi zasadami udzielania informacji zwrotnych. Druga strona konfliktu powinna uważnie słuchać takiej wypowiedzi i nie może przerywać. Świetnym zabiegiem będzie poproszenie jej potem o dokonanie parafrazy. Następnie druga osoba przedstawia swój punkt widzenia, a pierwsza go parafrazuje.

Dopiero teraz możesz przejść dalej. Podsumuj wypowiedzi skonfliktowanych stron i zasugeruj wypracowanie wniosków, które umożliwią wszystkim zapobieganie powstawania takich sytuacji w przyszłości. Na tym etapie włącz grupę do wspólnej pracy.

Podsumowując, proponuję Ci następującą sekwencję:

  • Powiedz o konstrukcji gry i intencji jej autora.
  • Poproś 1 stronę o wypowiedź – opisanie emocji powstałych w odpowiedzi na konkretne zachowania 2 strony.
  • Poproś 2 stronę o parafrazę wypowiedzi 1 strony.
  • Poproś 2 stronę o jej wypowiedź – emocje w odpowiedzi na zachowania.
  • Poproś 1 stronę o parafrazę.
  • Podsumuj wypowiedzi i zaproś wszystkich do wypracowania wniosków z sytuacji i środków zapobiegania jej powstawania w przyszłości.

Niektórzy trenerzy nie przechodzą do omówienia gry bezpośrednio po jej zakończeniu. W przypadku intensywnych emocji dają grupie czas na ich przepracowanie, a sesja omówienia odbywa się 1-2 dni po rozgrywce. Nie warto jednak praktykować takiego odroczenia w przypadku konfliktu między uczestnikami. Istnieje zbyt duże ryzyko przeniesienia go do miejsca pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *