Sytuacje trudne

Dziś kontynuuję opowieść o swoich trenerskich doświadczeniach, w których gry szkoleniowe odegrały kluczową rolę. Ta, którą za chwilę poznasz mocno zapadła w mojej pamięci… Kilka lat temu prowadziłem warsztat dla 14 osób – pracownicy z...
Czasami zdarza się, że uczestnicy podczas otrzymywania informacji zwrotnej zaczynają się usprawiedliwiać. Zdarza się to najczęściej, gdy zachowają się w sposób wskazujący na aktualnie niski stopień rozwoju określonej kompetencji, będącej przedmiotem omówienia. Przyczyny takiej reakcji...
Zdarza się, że prowadząc grę trener wyraźnie zauważa, że rozgrywka nie zmierza we właściwym kierunku. Uczestnicy nie wpadają na skuteczne rozwiązania, nie przechodzą do kolejnych etapów, wciąż zmagają się z tymi samymi problemami. Czasami wystarczy tylko drobna...
Wiele gier bardzo angażuje uczestników wyzwalając równie intensywne emocje. Zdarza się także, że w trakcie rozgrywki dochodzi do konfliktów pomiędzy uczestnikami. Ważną rolą osoby prowadzącej grę jest przepracowanie takiej sytuacji i niedopuszczenie do tego, aby...
Na etapie omawiania gry uczestnicy mają okazję wyrazić swoje emocje, spostrzeżenia, zauważone prawidłowości. Osoba prowadząca grę i moderująca rozgrywkę, prócz inicjowania takich wypowiedzi, ma na tym etapie jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Wydaje się ono...
Przewiń do góry