Naucz udzielania informacji zwrotnych!

Omówienie gry to w pewnym stopniu rozbudowana sesja wymiany informacji zwrotnych i dzielenia się refleksjami. Jeśli chcesz, aby uczestnicy maksymalnie skorzystali z udziału w grze i w praktyce zastosowali wypracowane wnioski, koniecznie zadbaj o prawidłowy sposób ich przekazywania.

Przed rozpoczęciem omówienia przygotuj grupę do udzielania informacji zwrotnych. Pamiętaj o tym, szczególnie jeśli wprowadzasz role obserwatorów, ponieważ bywają oni nadmiernie krytyczni. Czytaj dalej Naucz udzielania informacji zwrotnych!

Organizacja i sposoby omawiania gier

Omówienie powinno dotyczyć przede wszystkim kompetencji, a dokładniej – konkretnych zachowań, które można zaobserwować w trakcie gry, tzw. wskaźników behawioralnych. Dobrze jest, gdy posiadasz kryteria oceny w postaci listy zachowań np. w formie ankiety. Możesz ją zaprezentować przed rozgrywką lub by „nie psuć niespodzianki” – w trakcie omówienia.

Formy omawiania

Podczas omawiania gry istotny jest nie tylko sposób w jaki to robisz, ale także forma. Osobiście jesteśmy zwolennikami omawiania gry na forum, jako ustrukturyzowanej dyskusji. Mamy wówczas pewność, że wypracowane wnioski trafiają do wszystkich. Czytaj dalej Organizacja i sposoby omawiania gier

Sprawdzone pytania na omówienie rozgrywki

Idealnie jest gdy gra szkoleniowa, której używasz zawiera przykłady pytań do zastosowania podczas omówienia. My przygotowujemy zestawy pytań w oparciu o przeprowadzone uprzednio rozgrywki – kiedy już wiemy jak gra może przebiegać, a także w jakim kierunku może się rozwinąć.

Jeśli jednak gra nie zawiera propozycji pytań, możesz skorzystać z poniższych wskazówek. Zauważ, że bazują one na cyklu uczenia się przez doświadczenie. Czytaj dalej Sprawdzone pytania na omówienie rozgrywki

Typologia graczy wg Richarda Bartle a prowadzenie omówienia

Koncepcja Bartle jest odpowiedzią na pytanie „Czego gracze poszukują w wirtualnych światach?”. Zgodnie z nią różni uczestnicy czerpią satysfakcję i przyjemność z gry na różne sposoby. Co ciekawe, sposoby te mogą zmieniać w trakcie gry.

W swoim bazowym modelu Bartle dzieli graczy na 4 kategorie w zależności od preferencji dotyczących oddziaływania w wirtualnym świecie i interakcji z innymi graczami. Czytaj dalej Typologia graczy wg Richarda Bartle a prowadzenie omówienia